Tarieven

Hier vind u de tarieven zoals gehanteerd bij Sebastiaan Shiatsu. Hieronder een weergave in de tabel en eronder vindt u een uitleg over de Shiatsu behandelingen.

U krijgt na de behandeling een factuur opgestuurd en u wordt verzocht om het bedrag over te maken op rekening NL 59 RABO 0345 7902 19 binnen twee weken na de facturering.

Cursus of opleidingsgelden kunnen ook op dit rekeningnummer worden overgemaakt onder vermelding van naam en startdatum van de cursus of opleidingstraject.

De behandelingen bij Sebastiaan Shiatsu kunnen vergoed worden door uw zorgverzekering, vaak is een aanvullende polis op het basispakket nodig. Neem contact op met uw verzekering of kijk in de polis wat voor u van toepassing is.

Soort behandelingTijdsduur Tarief
(in euro’s)
1ste Shiatsu Behandeling
(inclusief intake)
150 min120
Shiatsu (Vervolg) behandeling 90 min80
  • Bij een eerste Shiatsu behandeling zit ook een intake en diagnose. Hiermee wordt er een beeld van uw klacht en situatie geschetst. Deze eerst behandeling is dus wat uitgebreider en duurt langer dan een reguliere behandeling. Hier zit ook een kleine telefonische intake bij van 20 ~30 minuten.
  • Een vervolg Shiatsu behandeling gaat verder met de behandelvraag. Er wordt gekeken naar het effect van voorgaande behandeling(en) en waar nodig aangepast.
  • Kijk hier voor de informatie van de basiscursus